Chtěli byste se dozvědět, zda by metoda INPP mohla pomoci právě Vám či Vašemu dítěti?

Vyplňte Krátký dotazník INPP, který je zcela nezávazný a zdarma. Během 48 hodin obržíte email s informací, zda těžkosti mají souvislost s neurovývojovou nezralostí a je možná remediace metodou INPP.

Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním dat dle současného GDPR. Žádná data nejsou sdílena s třetími stranami a jsou uchovány jen pro případ započetí INPP terapie.

Pokládáte si často otázku - "Proč se mé dítě tak odlišuje od svých vrstevníků?!"

 • Proč má ve škole těžkosti s psaním, čtením, počítáním či chováním, ačkoliv vykazuje známky inteligence srovnatelné s vrstevníky?

 • Proč je tak neposedné, že by snad lezlo po zdi? Nebo je naopak zvýšeně unavitelné?

 • Proč má problémy se socializací, či je v některých oblastech vývoje pozadu?

 • Proč je tak nemotorné?...

 • Reaguje podrážděně v nečekaných situacích neúměrně věku...?

 • Je vnímáno jako zlobivé a nezvladatelné?

 • Vyhledává nezvyklé podněty?

 • Zdá se, že neslyší? Má monotóní či vysoko položený hlas?

 • Téměř nic nejí?

 • Může nosit jen určitý typ oblečení?

 • Nedokáže se naučit jezdit na kole?

 • Proč se straní, je tiché či nemluví v novém prostředí nebo s nově poznanými lidmi... ?

 • Trpí nadměrnými obavami, je úzkostné a bázlivé?

Možná si kladete mnoho dalších nebo podobných otázek.

To, jak se nám daří fungovat v každodením životě, neurčuje jen z jakého prostředí pocházíme, ale také to, jaké vzorce používá náš mozek ke zpracování každodenních úkonů. Neuromotorická nezralost, která se pojí s retencí novorozeneckých reflexů, se dává často do souvislosti s abnormálním psycho-motorickým vývojem dětí, které se pak potýkají s následky nurovývojové nezralosti ve skupině, škole či doma. Neuromotorická nezralost je důsledkem abnormálního vývoje reflexů, se kterými se rodí každý člověk. Při normálním vývoji jsou primitivní novorozenecké reflexy nahrazané posturálními reflexy v prvních letech života, přičemž klíčový je první rok života dítěte. Přetrvávající primitivní novorozenecké reflexy a nerozvinuté posturální reflexy negativně ovlivňují činnost centrální nervové soustavy (CNS). Velkou proporci energie pak používá náš mozek na korekce a kompenzační chování oproti tomu, aby se mohl věnovat samotné prováděné činnosti.

Projevy neuromotorické nezralosti jsou velmi rozmanité. Neuromotorická nezralost je často přítomna u dětí s poruchami pozornosti, chování, u dětí s problémy v rozvoji školních dovedností (tzv. poruchy učení), s poruchami pohybového vývoje, vývoje řeči či u dětí s příznaky pervazivních vývojových poruch autistického spektra. Dále se také nachází u klientů s úzkostnými poruchami a také u dětí ze sociálně znevýhodňujícího a málo podnětného prostředí.

Metoda INPP je zacílená na odstranění přetrvávajících primitivních novorozeneckých reflexů a podporu rozvoje posturálních reflexů. Metoda je neinvazivní a nefarmakologická. Spočívá v jednoduchém, pár minutovém, každodenním cvičení. Je časově, fyzicky i prostorově nanáročná.

Program je nabízen ve dvou rovinách

 • Individuální program INPP

 • Školský program INPP : Tento program je upravený na podmínky školy. Děti, které by mohly mít prospěch z této metody, jsou identifikovány zkráceným diagnostickým postupem (typicky jsou vyčleněny děti se střední až silnou neuromotorickou nezralostí, pro které je vhodná individuální terapie INPP). Vybrané děti cvičí spolu ve skupině každý den po čas jednoho školního roku. Cvičení nezabírá více než 10-15 minut.

Pod vedením certifikovaného INPP terapeuta, člena INPP Licentiate v Chester ve Velké Británii, Miroslavou Knoth.

"Před a Po" - Kresba postavy

Kresba postavy - Chlapec , 6 let- před zahájením individuálního INPP programu.

Po ukončení individuálního programu INPP