Ceník individuální INPP terapie*

Úvodní krátký skríningový INPP dotazník - ZDARMA

 • Detailní INPP dotazník - Neuroprofilový - samostatná konzultace - 450 Kč/h (1-2 h, typicky 1,5h)

 • Testování neuro vývojové zralosti a započetí remediačního programu INPP - 3600 Kč (typicky 3h)

 • Přetestování každých 6-8 týdnů - 1800 Kč

 • Písemná zpráva pro školu z úvodního testování 450 Kč

 • Výše uvedené ceny zahrnují veškerou komunikaci mimo přímá setkání.

Poradenství

pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami, především v oblasti PAS a pro děti s poruchamy smyslového vnímání

 • poradenství - 250 Kč/h

Ceník - školský program (skupinový program)*

Konzultace pro školy - 450 Kč/h

 • Pro zahájení školského programu je potřeba skupinu dětí testovat krátkou baterií testů INPP a vyčlenit tak děti se středně až silnou neuro motorickou nezralostí. Ty se skupinového programu nemohou účastnit.

 • Každotýdenní instruktáž učitele pro pokračování ve školském programu INPP a dohled nad cvičící skupinou

Neurosenzorická stimulace Tomatis®

Přehled - Ceník

TOMATIS® základní stimulačný program = 3 bloky intenzivního poslechu20 900 Kč

Cena zahrnuje:

 • 3x diagnostika 1 – 2 h

 • 3x nastavení programu

 • 3x 18 hodin distančního poslechového programu

 • 3x 14 dní pronájem přístroje TalksUp®


Poslechové bloky TOMATIS® základního programu je možné platit i jednotlivě, avšak cena je vyšší .

 • Cena jednoho bloku intenzivního programu je -7900 Kc (Cena intenzivního poslechového programu celkem

23 700 Kč

Nádstavbové stimulační bloky TOMATIS®, se kterými pokračujeme po ukončení základního programu

 • Jednotlivý nadstavbový blok – 6 100 Kč

Počet nadstavbových bloků závisí od rozsahu těžkostí klienta a dohody se zákonným zástupcem

 • 1x diagnostika 1 – 2 h

 • 1x nastavení programu

 • 1x 18 hodin distančního poslechového programu

 • 1x 14 dní pronájem přístroje TalksUp® a sluchátek s integrovaným kostním vedením


Prezenční program není prozatím dostupný


*Dohodnutý termín je v případě potřeby zrušit nejpozději 48 hodin předem. Pokud neexistují vážné důvody pro zrušení termínu bude účtován stornovací poplatek v poloviční sazbě dohodnuté služby.