Ceník individuální INPP terapie*

Úvodní krátký skríningový INPP dotazník - ZDARMA

 • Detailní INPP dotazník - Neuroprofilový - samostatná konzultace - 450 Kč/h (1-2 h, typicky 1,5h)

 • Testování neuro - motorické zralosti a započetí remediačního programu INPP - 3600 Kč (typicky 3h)

 • Testování neuro -motorické zralosti, testování poslechových křivek, započetí remediačního programu INPP - 4200 Kč (typicky 4 hodiny)

 • Přetestování každých 6-8 týdnů - 1800 Kč

 • Písemná zpráva pro školu z úvodního testování 500

 • Testování poslechových křivek - Tomatis® 800 Kč (cca 1 hodina)

Výše uvedené ceny zahrnují veškerou komunikaci mimo přímá setkání.


Poradenství

pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami, především v oblasti PAS a pro děti s poruchamy smyslového vnímání

 • poradenství - 250 Kč/h

Ceník - školský program (skupinový program)*

Konzultace pro školy - 450 Kč/h

 • Pro zahájení školského programu je potřeba skupinu dětí testovat krátkou baterií testů INPP a vyčlenit tak děti se středně až silnou neuro motorickou nezralostí. Ty se skupinového programu nemohou účastnit.

 • Každotýdenní instruktáž učitele pro pokračování ve školském programu INPP a dohled nad cvičící skupinou

Neurosenzorická stimulace Tomatis®

Přehled - Ceník

TOMATIS® - testování poslechových křivek - cca 45 minut diagnostika a čtení výsledků. 800 Kč

TOMATIS® základní neuro-stimulační program s osobními sluchátky Infinite = 3 bloky intenzivního poslechu26 900 Kč

Cena zahrnuje:

 • Sluchátka s kostním vedením Tomatis® Infinite - Tyto sluchátka Vám poslouží během celého programu i v čase po ukončení poslechového programu. Nejenže sluchátka využijete na samotný intenzivní poslech, ale zároveň k umocnění výsedku procvičováním audio-vokální smyčky mezi jednotlivými poslechy. Sluchátka mají v sobě integrovaný zahřívací program, relaxační program a program, který Vás nabudí.

 • 3x diagnostika 1 – 2 h

 • 3x nastavení programu

 • 3x 18 hodin distančního poslechového programu

 • 3x 14 dní pronájem přístroje TalksUp®

 • Slevový kupon na 4. poslechový blok v hodnotě 50 eur (akce Tomatis® )


TOMATIS® základní neuro-stimulační program = 3 bloky intenzivního poslechu21 900 Kč

Cena zahrnuje:

 • 3x diagnostika 1 – 2 h

 • 3x nastavení programu

 • 3x 18 hodin distančního poslechového programu

 • 3x 14 dní pronájem přístroje TalksUp®


Poslechové bloky TOMATIS® základního programu je možné platit i jednotlivě, avšak cena je vyšší .

 • Cena jednoho bloku intenzivního programu je -7900 Kc (Cena intenzivního poslechového programu celkem

23 700 Kč

Nádstavbové stimulační bloky TOMATIS®, se kterými pokračujeme po ukončení základního programu

 • Jednotlivý nadstavbový blok – 6 100 Kč

Počet nadstavbových bloků závisí od rozsahu těžkostí klienta a dohody se zákonným zástupcem

 • 1x diagnostika 1 – 2 h

 • 1x nastavení programu

 • 1x 18 hodin distančního poslechového programu

 • 1x 14 dní pronájem přístroje TalksUp® a sluchátek s integrovaným kostním vedením


Prezenční program není prozatím dostupný


*Dohodnutý termín je v případě potřeby zrušit nejpozději 48 hodin předem. Pokud neexistují vážné důvody pro zrušení termínu bude účtován stornovací poplatek v poloviční sazbě dohodnuté služby.

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb. Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.