Ceník individuální INPP terapie*

Úvodní krátký skríningový INPP dotazník - ZDARMA

  • Detailní INPP dotazník - Neuroprofilový - samostatná konzultace - 450 Kč/h (1-2 h, typicky 1,5h)

  • Testování neuro vývojové zralosti a započetí remediačního programu INPP - 3600 Kč (typicky 3h)

  • Přetestování každých 6-8 týdnů - 1800 Kč

  • Písemná zpráva pro školu z úvodního testování 450 Kč

  • Výše uvedené ceny zahrnují veškerou komunikaci mimo přímá setkání.

Poradenství

pro rodiče dětí s neurovývojovými poruchami, především v oblasti PAS a pro děti s poruchamy smyslového vnímání

  • poradenství - 250 Kč/h

Ceník - školský program (skupinový program)*

Konzultace pro školy - 450 Kč/h

  • Pro zahájení školského programu je potřeba skupinu dětí testovat krátkou baterií testů INPP a vyčlenit tak děti se středně až silnou neuro motorickou nezralostí. Ty se skupinového programu nemohou účastnit.

  • Každotýdenní instruktáž učitele pro pokračování ve školském programu INPP a dohled nad cvičící skupinou

*Dohodnutý termín je v případě potřeby zrušit nejpozději 48 hodin předem. Pokud neexistují vážné důvody pro zrušení termínu bude účtován stornovací poplatek v poloviční sazbě dohodnuté služby.