Těžkosti, které je možné řešit prostřednictvým INPP a Tomatis® metody

  • Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)

  • Poruchy pozornosti (ADD, ADHD)

  • Pohybová neobratnost (dyspraxie)

  • Opožděný vývoj řeči

  • Specifické poruchy řeči (dysfázie, dyslálie)

  • Poruchy chování (často spojené se vztahovými problémy)

  • Emoční nestabilita

  • Strach z výšek

  • Nevolnost při cestování (kinetóza)

  • Některé aspekty poruchy autistického spektra