• Problémy s pozorností

 • Težkosti s koordinací

 • Obtíže v hodinách tělesné výchovy

 • Obtíže při učení se plavat

 • Neschopnost vydržet sedět nebo být zticha

 • Těžkosti se čtením ručičkových hodin

 • Zkřížená lateralita (skřížená stranová vyhraněnost, tj. ruka, noha, oko, ucho)

 • Problémy v matematice

 • Těžkosti naučit se jezdit na kole

 • Cestovní nevolnost

 • Problém s koordinací oko-ruka

 • Potíže se čtením

 • Potíže s psaním

 • Řečové a artikulační potíže